chinh-sach-doi-tra-san-pham

Quý khách có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng các điều kiện sau:

-          Sản phẩm còn nguyên vẹn, chưa bóc bao bì, chưa qua sử dụng và sửa đổi.

-          Sản phẩm mới đặt mua trong vòng tối đa 5 ngày.

-          Sản phẩm không mua trong thời gian khuyến mãi, giảm giá.

-          Sản phẩm bị lỗi, hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý: Quý khách chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã đổi và thanh toán số tiền chênh lệch. Chúng tôi sẽ chỉ hoàn trả lại tiền bởi lý do sản phẩm lỗi, hư hỏng do lỗi sản xuất.