Quý khách chuyển khoản qua tài khoản của chúng tôi trong vòng 3 ngày kể từ ngày đặt hàng:
Chủ tài khoản: Giang Thị Thanh Vân
Số TK: 19120873997016
Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh


Nội dung chuyển khoản: Số điện thoại + Mã đơn hàng + Thanh toán tiền mua màu vẽ, giá vẽ, cọ vẽ,.v.v..

 

Để đặt hàng hoặc tư vấn. Vui lòng liên hệ

0941 80 60 60